Beste ouder, beste bezoeker,

                 Onze school behoort tot het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs.

                 Dit betekent dat het opvoeden van onze leerlingen geschiedt vanuit een vrijmoedige, bescheiden en

                 hoopvolle christelijke overtuiging gebaseerd op de volgende waarden:

   

               * eerbied en liefde voor elke medemens

               * verbondenheid met de andere

               * verantwoord zelfrespect

               * bijzondere zorg voor de zwakkeren

               * zin voor eerlijkheid en rechtvaardigheid

               * kunnen en willen vergeven

               * de kunst van het bidden 

               * delen met de armen                    

                                       

 Wens nieuw schooljaar


                Wij zien uit naar een fijne samenwerking.

                We rekenen er op dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven 

                en de afspraken na te leven.