1. Begin van het schooljaar. Hervatting van de lessen op maandag 2 september 2019
2. Vrije dagen tijdens het eerste trimester:
Donderdag 19 september 2019: 1ste pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Opgelet: geen school en geen opvang!
Vrijdag 20 september 2019: 2de pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Opgelet: geen school en geen opvang!
Woensdag 16 oktober 2019: 3de pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Opgelet: geen school en geen opvang!
Maandag 28 oktober 2019 tot zondag 3 november 2019: herfstvakantie.
Maandag 11 november 2019: vrije dag wegens wapenstilstand.
Maandag 25 november 2019: eerste facultatieve verlofdag. Opgelet: geen opvang op school!
Maandag 23 december 2019 tot zondag 5 januari 2020: kerstvakantie.
3. Vrije dagen tijdens het tweede trimester
Maandag 24 februari 2020 tot zondag 1 maart 2020: krokusvakantie
Maandag 23 maart 2020: 2de facultatieve vrije dag. Opgelet: geen opvang op school!
Maandag 6 april 2020 tot zondag 19 april 2020: paasvakantie
4. Vrije dagen tijdens het derde trimester
Vrijdag 1 mei 2020: vrije dag wegens 'Dag van de Arbeid.'
Donderdag 21 mei 2020: vrije dag wegens 'Hemelvaartsdag.'
Vrijdag 22 mei 2020: vrije dag wegens 'brugdag.'
Maandag 1 juni 2020: vrije dag wegens 'Pinkstermaandag.'
5. Laatste schooldag
Dinsdag 30 juni 2020 eindigt de school om 12.05 uur. Er is geen middagbewaking voorzien.
Alle kinderen worden dus meteen na het beëindigen van de lessen opgehaald.
 
6. Zomervakantie
De zomervakantie begint op dinsdag 30 juni 2020 te 12.05 en eindigt op 31 augustus 2020.
Op dinsdag 1 september 2020 kunnen we weer naar school!